ZDJĘCIA RTG RĄK ORAZ SKIEROWANIE

NA TOMOGRAF ŁOKCIA

OPROTEZOWANIE

PO OPERACJI ŁOKCIA